12 marca 2012

Lokal Na Poważnie i wydawnictwo DUX zapraszają na koncert:

Kulenty - improvisando - Konikiewicz

23 marca 2012 (piątek)
godz. 20:00

Lokal Użytkowy
ul.Brzozowa 27/29
Warszawa, Stare Miasto
www.lokaluzytkowy.org

Niezwykły koncert promujący najnowszą płytę z utworami Hanny Kulenty
"Music 4". Do nagranego materiału improwizować będzie na fortepianie z
użyciem elektroniki doskonały pianista jazzowy Wojciech Konikiewicz.
Nieformalna atmosfera i klubowa przestrzeń Lokalu Użytkowego nada
muzyce nowy kontekst, a doskonała akustyka zadowoli wszystkich
melomanów.

Muzyka:
Hanna Kulenty - "Music 4"
Wojciech Konikiewicz - fortepian, media elektroniczne

W programie:
GG Concerto (2009), for harpsichord and string orchestra
Music for Roy (2010), for mixed choir and chamber orchestra
Breathe (1987), for string orchestra
Sinequan Forte B (1994), for solo amplified cello with delay and
chamber orchestra

WSTĘP WOLNY!
Podczas koncertu rozlosujemy 5 płyt "Music 4" (DUX).

Hanna Kulenty
Polska kompozytorka. Od 1992 r. mieszka w Warszawie i w Arnhem
(Holandia). W latach 1980-86 studiowała kompozycję pod kierunkiem
Włodzimierza Kotońskiego w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w
Warszawie. W latach 1986-88 kontynuowała studia kompozytorskie u
Louisa Andriessena w Królewskim Konserwatorium Muzycznym w Hadze.
Uczestniczyła w kursach kompozytorskich organizowanych przez PTMW oraz
w Międzynarodowych Letnich Kursach Nowej Muzyki w Darmstadt.
Od 1989 r. pracuje jako wolny kompozytor, realizując liczne zamówienia
i korzystając ze stypendiów twórczych. Daje również wykłady w różnych
instytucjach muzycznych, konserwatoriach i na kursach. W 1990 r. przez
rok była guest composer Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)
w Berlinie. W 1998 r. została zaproszona jako gościnny wykładowca na
trzy uniwersytety w Los Angeles. W latach 1999/2000 pełniła funkcję
composer-in-residence przy Het Gelders Orkest w Holandii. W
listopadzie 2000 r. Radio Niemieckie w Kolonii zorganizowało jej
koncert monograficzny (wydany na CD Arcs & Circles). W 2004 r. była
wykładowcą podczas festiwalu Other Minds 10 w San Francisco. Brała
udział w pracach jury podczas Münchener Biennale w 1995 r., Gaudeamus
Music Week 2002 w Amsterdamie oraz IX Międzynarodowego Konkursu
Kompozytorskiego im. Kazimierza Serockiego w Warszawie w 2004 r.
Została również zaproszona do jury VI edycji International New Chamber
Opera Competition "Orpheus-Luciano Berio 2003-04" w Spoleto.
W 1985 r. otrzymała II nagrodę na Europejskim Konkursie Młodych
Kompozytorów w Holandii za utwór Ad unum, a w 1987 r. Nagrodę
Artystyczną Młodych im. Stanisława Wyspiańskiego (II klasy). Tego
samego roku zdobyła II nagrodę na Konkursie Koła Młodych ZKP za Ride.
Jest także laureatką nagród konkursów kompozytorskich organizowanych
przez Oddział Warszawski ZKP - za Quinto (I nagroda, 1986), Breathe (I
nagroda, 1987), Cannon (III nagroda, 1988) oraz aaa Tre (II nagroda,
1989). W 2003 r. uzyskała pierwszą lokatę na 50. Międzynarodowej
Trybunie Kompozytorów UNESCO za Koncert na trąbkę i orkiestrę, oraz
Medal Mozartowski Międzynarodowej Rady Muzycznej przy UNESCO.

Wojciech Konikiewicz
To artysta określany przez Johna Fordhama z "The Guardian" jako "the
excellent Konikiewicz" zaś przez Bogdana Chmurę z Jazz Forum jako
,,...jeden z najciekawszych, najbardziej otwartych i kreatywnych
muzyków polskiego jazzu ". I nie tylko - kompozytor oraz wykonawca
muzyki współczesnej, elektronicznej, filmowej, teatralnej
współpracujący z artystami z wielu krajów - od Japonii do USA; także
członek Rady Artystycznej ekskluzywnego, amerykańskiego stowarzyszenia
muzyki na rzecz rozwoju muzyki improwizowanej - ISIM oraz twórca
Niezależnego Instytutu Harmonii i Dźwięku.
Konikiewicz swobodnie porusza się po, zdawałoby się odległych od
siebie światach - od fortepianu solo, przez plenerowe
koncerty/spektakle muzyki elektronicznej dla wielotysięcznej
publiczności, składy jazzowe - m.in. znany projekt Tribute To Miles
Orchestra - do współpracy z plejadą polskich (m.in. Ciechowski,
Janerka, Lipiński, Brylewski) i zagranicznych(Asian Dub Foundation,
Ian Paice, J.J. Burnell) artystów rockowych, a także komponowania na
zamówienia festiwali, teatrów operowych czy rozgłośni radiowych(w tym
Polskiego Radia). Działa także jako producent muzyczny i twórca nowych
brzmień elektronicznych w wielu kierunkach (m.in. ambient, noise,
trance, techno, IDM, EBM). Ma w dorobku kilkadziesiąt płyt wydanych
zarówno w Polsce, jak i za granicą, które zbierają znakomite recenzje
w światowej (The Wire, Jazzwise, The Guardian) i polskiej prasie.
Występuje na całym świecie: w Europie (Wielka Brytania, Francja,
Niemcy, Szwajcaria, Skandynawia etc.), Ameryce (USA, Meksyk), Azji
(Japonia, Korea Pd.) i Afryce (Kenia, Etiopia).
Jest także teoretykiem muzyki i kultury: bierze udział w konferencjach
naukowych, wykłada, prowadzi warsztaty na renomowanych uczelniach,
takich jak m.in. Uniwersytet Jagielloński, Leeds College of Music,
Chichester University & College, Newcastle University, University of
Michigan.
Istotną częścią jego twórczości są działania interdyscyplinarne,
łączące muzykę ze sztuką wizualną, performance, teatrem, wideo,
pantomimą, baletem czy poezją.

Lokal Na Poważnie

Jedyna w Warszawie klubowa scena muzyki klasycznej. Od grudnia 2010 r.
w ramach projektu odbyło się ponad 20 koncertów klasycznej muzyki
kameralnej, a także muzyki współczesnej i improwizowanej z
wykorzystaniem krótkich form filmowych, wizualizacji, improwizacji
tanecznych i utworów poetyckich (w formule 2 zamkniętych cyklów
koncertowych, a także Sceny Otwartej LnP).

Idea LnP - ucieczka przed sztywnym gorsetem konwencji oraz
repertuarową nudą - zaowocowała także powstaniem kwartetu Quartescape
w składzie: Ania Karpowicz (flet), Jagoda Sudujko (flet), Karolina
Szewczyk/Wioletta Strączek (flet) i Łukasz Owczynnikow (kontrabas).

Lokal Na Poważnie promuje młodych kompozytorów, dedykacje dla projektu
napisali między innymi: Dariusz Przybylski, Bartosz Kowalski,
Katarzyna Dziewiątkowska-Mleczko, Ignacy Zalewski, Maciej Jabłoński i
Zofia Dowgiałło.

Lokal Na Poważnie w 2011r. zrealizował cykl 12 autorskich koncertów
"Klasyka w Lokalu", a w roku bieżącym realizuje cykl 10 koncertów i 2
warsztatów kompozytorskich "Klasyka tuż za rogiem" - oba cykle wchodzą
w program indywidualnego stypendium artystycznego Ani Karpowicz (flet)
przyznanego dwukrotnie przez m.st. Warszawę.

Partnerzy LnP:
m.st. Warszawa, POLMIC, Koło Młodych ZKP, Koło Solistów i Kameralistów
SPAM, PTMW, magazyn finelife, Fundacja For Music, Stowaryszenie STEP;

Kontakt:
Ania Karpowicz - koordynator
aniak@lokaluzytkowy.org
tel. +48 504 535 213

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz