4 stycznia 2013

Daniel Cichy Redaktorem Naczelnym PWM

Z dniem 1 stycznia 2013 roku na stanowisko Redaktora Naczelnego - Polskiego Wydawnictwa Muzycznego powołany został Daniel Cichy.

Daniel Cichy jest muzykologiem i publicystą muzycznym. Studiował muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Ruprecht-Karls-Universität w Heidelbergu. Przygotowuje doktorat nt. życia i twórczości Witolda Szalonka pod kierunkiem prof. dr hab. Alicji Jarzębskiej w Instytucie Muzykologii UJ. Jest także asystentem w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, gdzie prowadzi zajęcia z Historii Muzyki, Literatury Muzycznej, Analizy Dzieła Muzycznego oraz Seminarium Prelekcji i Krytyki Muzycznej. Wykłada także w Katedrze Teatru Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Jest laureatem Ray E. & Ruth A. Robinson Musicology Award (2005), stypendystą Deutscher Musikrat i Ernst-von-Siemens-Musikstiftung (2004/2005), tygodnika „Polityka” (2007) i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2009, 2010). W 2009 roku nakładem oficyny Musica Iagellonica ukazała się jego książka „Internationale Ferienkurse für Neue Musik w Darmstadcie. Dzieje, rola i znaczenie w myśli teoretycznej, praktyce kompozytorskiej i życiu muzycznym drugiej połowy XX wieku”.

Oprócz działalności naukowej, Daniel Cichy prowadzi czynną działalność jako krytyk i publicysta muzyczny. Współpracuje z „Tygodnikiem Powszechnym”, „Ruchem Muzycznym” i Drugim Programem Polskiego Radia; regularnie publikuje eseje i teksty krytyczne w prasie polskiej („Glissando”, „Didaskalia”, „Teatr”) i zagranicznej („Neue Musikzeitung”, „MusikTexte”, „Neue Zeitschrift für Musik”).Jest ponadto redaktorem Linii Muzycznej oficyny Korporacja Ha!Art oraz Krakowskiego Biura Festiwalowego.

inf. za: http://www.pwm.com.pl/szczegoly.php?grupa_p=1&arch=&sortuj=&cur=&grupa_rek[1]=&przedm=2861204

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz